Chính sách Bảo mật và Điều khoản

VUTAWEB là hế thống cung cấp dịch vụ thiết kế website tự động do Công ty cổ phần công nghệ VUTATECH phát triển, việc cung cấp thông tin đăng ký tài khoản sử dụng trên hệ thống VUTAWEB đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý và cam kết thực hiện các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của chúng tôi.  

Điều khoản sử dụng:

1. Tài khoản người dùng:

 • Sản phẩm của chúng tôi chỉ cung cấp cho khách hàng trên 16 tuổi. Bạn cam kết với chúng tôi là bạn đã đủ tuổi sử dụng, chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp bạn cung cấp sai thông tin về tuổi của bạn cho chúng tôi.
 • Bạn vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân (doanh nghiệp): tên , địa chỉ, các thông tin liên hệ chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
 • Thông tin đăng ký được hiểu là thông tin chủ sở hữu của tài khoản đó, nếu thông tin đăng ký là nhân viên trong công ty thì chủ sở hữu là nhân viên đó chứ không phải là công ty.
 • Trong trường hợp tranh chấp quyền sở hữu tài khoản, VUTAWEB có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn bao gồm, và không giới hạn những giấy tờ xác thực về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…
 • Bạn có nghĩa vụ tự bảo mật các thông tin tài khoản của mình (tên đăng nhập, mật khẩu). Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước những hậu quả xảy ra xuất phát từ nguyên nhân tự bảo vệ các thông tin tài khoản của bạn.
 • Bạn chịu tránh nhiệm hoàn toàn trước những thông tin, hình ảnh, liên kết… mà bạn tự cập nhật trên tài khoản website của bạn.
 • Không sử dụng sản phẩm của VUTAWEB để thực hiện các hành vi trái với pháp luật và các chuẩn mực khác của xã hội.
 • Chúng tôi có quyền tạm khoá tài khoản của bạn hoặc cung cấp các thông tin về tài khoản của bạn cho các các cơ quan điều tra trong trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên tài khoản của bạn.  

2. Bảo mật hệ thống:

VUTAWEB nghiêm cấm các hành vi xâm phạm đến an toàn bảo mật của hệ thống cũng như hành vi xâm phạm bảo mật của các tài khoản người dùng khác, bao gồm và không giới hạn các hành vi sau:

 • Đưa virus, mã độc lên hệ thống VUTAWEB.
 • Sử dụng các công cụ do bên khác cung cấp gây ảnh hưởng đến an toàn bảo mật của hệ thống.
 • Cố ý xâm nhập hệ thống để khai thác các các thông tin trái phép.

3. Vô hiệu hoá tài khoản:

Tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau:

 • Vi phạm điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của VUTAWEB.
 • Không thanh toán chi phí dịch vụ đúng kỳ hạn.
 • Nội dung, thông tin trên sản phẩm vi phạm pháp luật hoặc các chuẩn mực của xã hội.
 • Phát hiện các hành động có thể gây nguy hại cho các tài khoản khác cũng như hệ thống.
 • Đối với tài khoản miễn phí: sau 30 ngày liên tiếp nếu không phát sinh hành động đăng nhập tài khoản quản trị thì tài khoản của bạn sẽ bị tạm khoá và sẽ bị thu hồi vĩnh viễn sau 15 ngày tiếp theo nếu VUTAWEB không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ bạn.

4. Sở hữu bảng quyền và thương hiệu:

 • VUTAWEB nghiêm cấp các hành vi sao chép, giả mạo thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm dịch vụ của VUTAWEB.
 • Các hình ảnh và sản phẩm dịch vụ do VUTAWEB phát hành đã được đăng ký sở hữu trí tuệ, các hành vi sao chép hay xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của VUTAWEB sẽ chị trách nhiệm pháp lý trước pháp luật.
 • Các cá nhân, tổ chức muốn sử dụng hình ảnh, sản phẩm dịch vụ của VUTAWEB để phục vụ cho các hoạt động khác với mục đích sử dụng của VUTAWEB phải được sự đồng ý bằng văn bản của VUTAWEB.

5. Giới hạn về trách nhiệm:

 • Việc chấp nhận đăng ký và sử dụng sản phẩm dịch vụ thì bạn đã đồng ý rằng VUTAWEB sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại khác khi sử dụng dịch vụ.
 • Trong mọi trường hợp, VUTAWEB hoặc đối tác khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến website của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như đối tác của VUTAWEB, nhân viên VUTAWEB… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ; trong trường hợp bên thứ ba ngừng cung cấp các dịch vụ, VUTAWEB sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc ngừng cung cấp dịch vụ của bên thứ ba đó.
 • Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 • VUTAWEB không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

 

Chính sách bảo mật:

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư và các thông tin cá nhân của bạn.

VUTAWEB thu thập thông tin email của người dùng gửi cho chúng tôi và thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký trên hệ thống của VUTAWEB. Những thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng ,… . VUTAWEB cam kết bảo vệ an toàn thông tin cá nhân và thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của khách hàng. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn được sẽ được chúng tôi sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với bạn. Những thông tin chúng tôi thu thập sẽ không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

 • VUTAWEB có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, gián điệp, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.
 • VUTAWEB hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. VUTAWEB cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.

Bảng tóm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản Dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ các thông tin. 

VUTAWEB bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ,  chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử  bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. VUTAWEB thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép  truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống của VUTAWEB.

Quản lý thông tin trên website 

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của VUTAWEB. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của VUTAWEB, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nêu trong Chính sách bảo mật này.  Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi trên VUTAWEB và gửi email thông báo đến bạn.

 

0254.627.5555